Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne

14‑11‑2016 08:18:15

Protokół w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi  zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2017 r.
     

Konsultacje odbyły się dwóch formach:

1. Poprzez ogłoszenie  w Biuletynie Informacyjnym Gminy (BIP) konsultacji w terminie od 26.10.2016 do 04.11.2016 r. - w terminie tym nie zgłoszono żadnych uwag.
2. W dniu 08.11.2016 r. Zorganizowano spotkanie konsultacyjne, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji realizujących zadania publiczne oraz pracownicy Urzędu Gminy Estera Możdżeń i Stanisław Krauzowicz.
Po omówieniu  projektu uchwały  w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu  Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2017 – potwierdzono zasadność utrzymania zakresu przedmiotowego wraz z priorytetami.
Od przedstawicieli organizacji realizujących zadania publiczne wpłynął wniosek o zwiększenie środków na realizacje zadań  w stosunku do planowanej kwoty 140 000 zł .   
 
W dalszej  części spotkania w formie informacji omawiano  sprawy dotyczące rozliczania zadań, zwrócono uwagę na: wykonywanie rodzaju zadań zgodnie z podanymi w ofercie, rachunki muszą posiadać daty z okresu realizacji zadania, a mianowicie od daty podpisania umowy do 30  listopada danego roku i opisane na jakie zadanie zostały wykorzystane oraz w jakiej  proporcji tj. środki z dofinansowania, a środki własne,praca wolontariatu winna być udokumentowana, na ogłoszeniach i plakatach powinny być umieszczane informacje o wspieraniu (dofinansowaniu danego zadania). P.Estera Możdżeń przekazała uczestnikom spotkania wzór opisu faktur.
Na tym protokół zakończono.    


Wyk.S.Krauzowicz

Informacja w serwisie Gminy Raba Wyżna: Protokół w sprawie wyników konsultacji społecznych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

18‑10‑2016 15:11:50

Konsultacje uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Raba Wyżna na 2017 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2010r. w sprawie "Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania uwag do projektu rocznego programu współpracy na 2017 rok.
Termin konsultacji: od 26 października do 4 listopada 2016 r.


Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy na adres 34-721 Raba Wyżna 41 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl według następującego wzoru:

1. Nazwa podmiotu
..............................................................................................................

2. Obecny zapis
...............................................................................................................

3. Proponowany zapis
..............................................................................................................

4. Uzasadnienie
.............................................................................................................

5. Podpis osoby uprawnionej o reprezentowania
......................................................................

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2016 08:22:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie